Creatronic: Badania ogólne pod kątem norm i dyrektyw unijnych

Przeprowadzamy badania elektroniki.

Badania elektroniki

Czy Twoje produkty są zgodne z obowiązującymi przepisami?

Przeprowadzamy szereg akredytowanych badań laboratoryjnych dla wyrobów gotowych pochodzących również od producentów zewnętrznych. W naszym zespole zatrudniamy ekspertów z wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas pracy w instytutach badawczych. Oferujemy pełne doradztwo i pomoc w doborze norm i wymagań jakie dany produkt musi spełniać, aby otrzymać znak bezpieczeństwa CE. Pomagamy w przygotowaniu deklaracji CE dla sprzedawanych przez Państwa wyrobów. Prowadzimy szkolenia z zakresu stosowania dyrektyw, norm i rozporządzeń krajowych dotyczących produkcji elektroniki zarówno w formie otwartej jak i zamkniętej na terenie Państwa firmy.

Przeprowadzamy badania i testy pod kątem dyrektyw i norm unijinych

testy IP, fotometria, testy starzeniowe, EMC, LVD

Zakres oferowanych badań: testy ip, lvd, fotometria, testy starzeniowe, emc, lvd,

Głównie przeprowadzamy testy w oparciu o wytyczne dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

 • LVD 2014/35/EU z w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia [OJ, L 96, 29.03.2014, s. 357],
 • EMC 2014/30/EU w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej [OJ, L 96, 29.03.2014, s. 79],
 • ErP 2009/125/WE ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią [OJ, L 285, 31.10.2009, s. 10],
 • RoHS 2011/65/EU w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [OJ, L 174, 01.07.2011, s. 88].

Oferujemy również akredytowane badania:

 • klimatyczne (środowiskowe) wg norm PN-EN 60068-2-1 oraz PN-EN 60068-2-78. Badania wykonywane są w siedmiu 24h cyklach. W trakcie badań wykonujemy próby funkcjonowania przy wartościach dodatnich i ujemnych temperatur,
 • stopnia ochrony obudowy (określenie stopnia IP) wg normy PN-EN 60529,
 • starzeniowe (odporność na promieniowanie UV) wg normy PN-EN ISO 4892-2.

Posiadamy własne laboratorium fotometryczne, dla każdej serii produkowanego asortymentu określamy (na podstawie badania próbki):

 • dokładną barwę światła w kelwinach [K],
 • strumień świetlny w lumenach [lm],
 • współczynnik oddawania barw CRI [Ra],
 • efektywność (stosunek ilości emitowanego światła do mocy oprawy),
 • rozkład spektrofotometryczny.